Kategori: Uncategorized

 • Learning Lunch på temat ”kommunikation om innovationsaktiviteter”

  Genom kommunikation skapas förståelse, engagemang och delaktighet i innovationsarbetet. Att förstå vad innovation innebär för varje medarbetare i den roll de har i organisationen är en grundförutsättning för att åstadkomma engagemang på individnivå. Men det påverkar även individens kontroll över sin situation samt skapar självförtroende. Att kommunicera kontinuerligt och uthålligt blir därför en viktig aspekt i…

 • Learning Lunch Fördjupning – In- och omvärldsbevakning & analys

  Den 27:e oktober träffades partnerskapet för ett fördjupande seminarietillfälle på temat in- och omvärldsbevakning och analys. För att kunna arbeta effektfullt i innovationsprocessen behöver vi insikter baserade på verkliga iakttagelser och trender. Att förstå den inre kontexten i våra organisationer samt de externa krafterna som påverkar oss är viktigt i all typ av verksamhet. Under denna…

 • Learning Lunch på temat ”in- och omvärldsbevakning och analys”

  Att förstå den inre såväl som den externa kontexten i våra organisationer är viktigt i all typ av verksamhet precis som vikten av ett fungerande analysarbete av de signaler som fångas upp från in- och omvärlden till organisationen. En central del i analysarbetet för innovation är att skapa insikter för innovation, under lunchen den 6:e oktober…

 • Learning Lunch Fördjupning – Mätning av innovation

  Den 29:e september träffades partnerskapet för ett fördjupande seminarietillfälle på temat mätning av innovation. En central del i ledning och styrning är hur vi kan mäta och följa upp vårt arbete med innovation, från en tydlig avsikt till skapat värde och alla övriga ingående delar som krävs för att vara kontinuerligt utveckla sättet vi innoverar på.…

 • Learning Lunch på temat ”mätning av innovation”

  En central del i ledning och styrning är hur vi följer upp vårt arbete med innovation, från en tydlig avsikt till skapat värde och alla de ingående delarna som krävs för att vara effektfull i innovationsarbetet. Det finns flera sätt att följa upp på och under Learning lunch den 1:e september fokuserade partnerskapet på hur man…

 • Learning Lunch Fördjupning – Identifiera möjligheter och utveckla lösningar

  en 15:e augusti träffades partnerskapet för ett fördjupande seminarietillfälle på temat identifiera möjligheter och utveckla lösningar. Som vi alla känner till så sker innovation enligt en process, dock kan vi på förhand inte bestämma hur processen ser ut i detalj. Däremot kan vi, på en abstrakt nivå, bestämma några hållpunkter samt se till att vi…

 • Learning Lunch på temat ”identifiera möjligheter och utveckla lösningar”

  En central del i ledning och styrning är hur vi driver vår innovationsprocess från en tydlig avsikt till skapat värde. Två tydliga delar i denna process handlar om ”identifiera möjligheter” och ”utveckla lösningar”. Under denna lunch den 9:e juni fokuserade Anders Wikström på ledningens perspektiv utifrån ”säkerställa” och ”stödja” och hur dessa spelar roll för…

 • Learning Lunch Fördjupning – Organisationsstruktur inkl. innovationsportfölj

  Den 7:e juni träffades partnerskapet för ett fördjupande seminarietillfälle på temat organisationsstruktur inkl. innovationsportfölj. Genom en tydlig målbild kan vi bygga en portfölj av möjligheter som kan ta oss mot den framtid som vi önskar. Men det kräver också att vi har en organisationsstruktur som stödjer vår valda strategi som vi pratat om tidigare. Ett…

 • LOFT metodmaterial kring innovationskultur och innovationsklimat

  Kommunledningspartnerskapet LOFT är glada att kunna dela med oss av ett metodmaterial utvecklat för arbete med innovationskultur och innovationsklimat. Materialet har utvecklats och prövats tillsammans med partnerskapets sex medverkande kommuner tillsammans med RISE och Mälardalens universitet under en tvådagars konferens i Kungbacka under maj månad. Som en förberedelse inför denna träff har partnerskapet även genom…

 • Learning Lunch Fördjupning – Vision och strategi

  Den 17:e februari träffades partnerskapet för ett fördjupande seminarietillfälle med Anders Wikström på temat vision och strategi för innovation och förnyelse. Vi vet alla att en inspirerande och utmanande vision kan få både medarbetare och invånare engagerade och motiverade. I arbetet med innovation och förnyelse är riktningen mycket viktig för att samla kraft och förmåga…

 • LOFT Partnerskapsdagar i Kungsbacka

  Förra veckan, den 15-16 maj 2023, genomförde vi Partnerskapsdagar i partnerskapet LOFT, på västkusten och i Kungsbacka. Denna tvådagarsworkshop blev en dynamisk arena för samverkan, insikt och lärande. Målet för Partnerskapsdagarna var att fokusera på förnyelse inom HR och att granska den angelägna frågan om innovationskultur och innovationsklimat. En viktig insikt från vårt arbete är…

 • Learning Lunch på temat ”organisationsstruktur inkl. innovationsportfölj”

  En central del i ledning och styrning är hur vi organiserar och driver initiativ i vår organisation. Under Learning Lunch den 5:e maj intervjuade LOFT:s Anders Wikström Linnéa Rönnquist från Samhällskontraktet som berättade mer om hur man kan hantera osäkerheter med hjälp av en portfölj av innovationsinitiativ på ett effektivt sätt. Under lunchen berördes perspektiv…

 • Learning Lunch Fördjupning – Innovationskultur och innovationsklimat

  Den 26:e april träffades partnerskapet för ett fördjupande seminarietillfälle med Anders Wikström på temat innovationskultur och innovationsklimat. Vi vet alla att en innovationskultur och ett gynnsamt innovationsklimat är avgörande för organisatorisk framgång, alltså hur vi agerar och beter oss i vår profession påverkar våra förutsättningar för innovation. Något som lyfts under tidigare lunchtillfällen är att…

 • Learning Lunch på temat ”innovationskultur och innovationsklimat”

  Under vår senaste Learning Lunch fredagen den 31:e mars belyste Carl Heath och Anders Wikström i ett samtal en av de åtta principerna för innovationsledning. En princip som handlar om kultur och kulturdimensionerna av ledning och styrning för innovation och förnyelse. Två begrepp definierades som är viktiga för ämnet – innovationsklimat och innovationskultur. Deltagarna fick…

 • Learning Lunch Fördjupning – Att sätta innovationsmål och planera för måluppfyllelse

  Den 29:e mars träffades partnerskapet för ett fördjupande seminarietillfälle med Anders Wikström på temat att sätta innovationsmål och planera för måluppfyllelse. Vi vet alla att tydliga mål och ett strukturerat arbete för att nå mål är avgörande för organisatorisk framgång. I arbetet med innovation och förnyelse är målarbete viktig för att skapa både tydlighet och…

 • LOFT bidrar med metoder för förnyelse

  Kommunledningspartnerskapet LOFT är glada över att kunna dela med oss av ett av våra nya workshopmaterial, som utvecklades och prövades tillsammans med medverkande sex kommuner i LOFT tillsammans med RISE och Mälardalens Universitet under en tvådagars workshop på Lindholmen i Göteborg. Vi vill skapa ett verktyg som gör det möjligt för kommuner att på egen…

 • Learning Lunch på temat ”att sätta innovationsmål och planera för måluppfyllelse”

  Under vår senaste Learning Lunch fredagen den 24:e februari träffades partnerskapet för en presentation av LOFT:s Anders Wikström och gemensamma diskussioner kring området att sätta innovationsmål och planera för måluppfyllelse. En viktig del i systematiskt innovationsarbete är att sätta mål och göra en planering för hur mål skall uppnås. Som ni hört oss berätta om…

 • Learning Lunch på temat vision och strategi

  Baserat på den behovsinventering som genomfördes under 2022 bland deltagande partnerkommun kommer partnerskapet under 2023 att fokusera sina Learning Lunches på de utmaningar som identifierats. Partnerskapet inledde året den 20/1 med en lunch på temat vision och strategi med LOFT:s egna Anders Wikström. Vi vet alla att en inspirerande och utmanande vision kan få både…

 • Learning Lunch på temat Utblick 2023

  Under årets sista LOFT Learning Lunch fredagen den 16:e december presenterade LOFT genom Carl Heath årets omvärldsanalys – utblick 2023 med det kommunala perspektivet i fokus. Under ett antal år har RISE genomfört arbete med omvärldsanalys, och i denna kontext är den vidareutvecklad för att beskriva framför allt möjligheter och utmaningar kopplade till kommunal verksamhet…

 • Nya rapporter från LOFT

  Nu presenterar kommunledningspartnerskapet LOFT sina första rapporter. Kunskapsöversikten ”Ledning och styrning för innovation och förnyelse” samt tillhörande analys och rekommendationer, ”Insikter – Ledning och styrning för innovation och förnyelse”. Dessa rapporter syftar till att bidra till ökad kunskap om innovationsledning och förnyelse hos offentliga aktörer, med fokus på kommunledningar. De har tagits fram inom ramen…

 • LOFT omnämns i betänkande

  LOFT omnämns i betänkande av Försöksverksamhetskommittén. Kommunsektorn, det vill säga kommunerna och regionerna, står in för betydande utmaningar samtidigt som skillnader i förutsättningar mellan olika kommuner och regioner blir allt större. Frågor som finansiering och kompetensförsörjning blir alltmer utmanande, men det handlar också om förmågan att upprätthålla kvalitet i verksamheten, klara investeringsbehoven och hantera och…

 • Innovationsarbete som ledarskapsverktyg

  Under Learning Lunchen fredagen den 11:e november träffades partnerskapet för att lyssna till ett samtal på temat innovationsarbete som ledarskapsverktyg. Under denna lunch fick vi bekanta oss med Ingrid Kihlander, senior forskare på RISE, som forskar inom området systematisk innovationsledning i ett samtal kring praktiska exempel på implementering av innovationsledningssystem samt vad det lett till. Vi fick konkreta tips på vad man behöver tänka…