Kursverksamhet


Leda och organisera för förnyelse och transformation

Här följer material från kursen leda och organisera för förnyelse och transformation som ges inom ramen för partnerskapet LOFT (Leda och Organisera för Förnyelse och Transformation) eller som en kurs i samverkan med SKR & Adda

Föreläsning på temat Utblick 2024, Carl Heath

Föreläsning på temat Att möta transformation, Carl Heath 

Föreläsning på temat De tre horisonterna, Anders Wikström

Föreläsning på temat Innovationsledningssystem, Anders Wikström 

Poddavsnitt 1 – Vikten av att förstå kontexten

Poddavsnitt 2 – Att förstå sin omvärld

Poddavsnitt 3 – Organisatoriska förmågor 

Poddavsnitt 4 – Insikter för innovation

Poddavsnitt 5 – Följ ett innovationsinitiativ genom innovationsledningssystemets olika element, tema Kontext

Föreläsning på temat Innovationskultur och innovationsklimat, Anders Wikström & Carl Heath 

Fördjupning på temat Innovationskultur och innovationsklimat, Anders Wikström

Föreläsning på temat Framsyn, öppenhet och osäkerhet, Carina Sjödin, Mälardalens universitet  

Föreläsning på temat In-och omvärldsbevakning och analys, Anders Wikström  

Fördjupning på temat In- och omvärldsbevakning och analys, Anders Wikström

How To Think Like A Futurist, Amy Webb 

The surprising habits of original thinkers, Adam Grant

Omvärldsanalys – 10 trender som påverkar det kommunala och regionala uppdraget, SKR 

Poddavsnitt 1 – Ge utrymme för framtiden 

Poddavsnitt 2 – Att leda i nya hjulspår 
 
Poddavsnitt 3 – Ledarskap, risk och misslyckande 
 
Poddavsnitt 4 – Ledarskapet och visionen 
 
Poddavsnitt 5 – Följ ett innovationsinitiativ genom innovationsledningssystemets olika element, tema Ledarskap 

Föreläsning på temat Vision och strategi, Anders Wikström 
 
Fördjupning på temat Vision och strategi, Anders Wikström 
 
Föreläsning på temat Tillitsbaserat ledarskap och innovationsledning, Anders Wikström & Carl Heath 
 
Föreläsning på temat innovationsarbete som ledarskapsverktyg, Ingrid Kihlander, RISE 
 
Ett samtal om komplexitet med Klara Palmgren Broryd & Carl Heath 

Föreläsning på temat Dialog och samförstånd: Nycklar till en framgångsrik digitaliseringsstrategi, Kristian Norling

How great leaders inspire action, Simon Sinek 
 
The power of vulnerability, Brené Brown 
 
How to lead in a crisis | The Way We Work, Amy C. Edmondson 
 
How to turn a group of strangers into a team, Amy C. Edmondson 
 
Confessions of a recovering mircomanager, Chieh Huang 
 
5 ways to lead in an era of constant change, Jim Hemerling 
 
Hur lyckas man med innovation? Tre experter svarar. 

Poddavsnitt 1 – Planera för manöverutrymme 
 
Poddavsnitt 2 – Att planera för mätbara mål för innovation 

 
Poddavsnitt 3 – Att planera för idétid 
 
Poddavsnitt 4 – Att planera för uthållighet: 
 
Poddavsnitt 5 – Följ ett innovationsinitiativ genom innovationsledningssystemets olika element, tema Planering 

Föreläsning på temat Att förstå planering för förnyelse och transformation, Carl Heath 
 
Föreläsning på temat Att förstå komplexitet, Carl Heath 
 
Föreläsning på temat Organisationsstruktur inklusive innovationsportfölj med Linnéa Rönnquist, Mälardalens universitet 
 
Fördjupning på temat Organisationsstruktur inklusive innovationsportfölj, Anders Wikström 
 
Fördjupning på temat Att sätta innovationsmål och planera för måluppfyllelse, Anders Wikström 
 
How Strategy Really Works, Roger Martin 
 
Soulful Organisations, Frederic Laloux 
 
You need an Innovation Strategy, Gary P. Pisano 
 
Managing your innovation portfolio, Bansi Nagji & Geoff Tuff 
 
The Ambidextrous Organization, Charles A. O’Reilly III & Michael L. Tushman  

Poddavsnitt 1 – Stöd för innovation 
 
Poddavsnitt 2 – Kommunikation för innovation 
 
Poddavsnitt 3 – Kompetens för innovationsledning 
 
Poddavsnitt 4 – Samordning av innovation 
 
Poddavsnitt 5 – Följ ett innovationsinitiativ genom innovationsledningssystemets olika element, tema Stöd 
 
Fördjupning på temat Kommunikation, Anders Wikström 
 
Föreläsning på temat Stöd för innovationsarbete, Anders Wikström 
 
Fördjupning på temat Stöd för innovationsarbete, Anders Wikström 
 
The Twelve Different Ways for Companies to Innovate, Mohanbir Sawhney, Robert C. Wolcott & Inigo Arroniz
 
 
Creativity Under the Gun, Teresa M. Amabile, Constance Noonan Hadley & Steven J. Kramer 
 
How to put your money where your strategy is, Stephen Hall, Dan Lovallo & Reinier Muster

Poddavsnitt 1 – Den iterativa processen 
 
Poddavsnitt 2 – Perspektiv på processen 
 
Poddavsnitt 3 – Stöd för innovationsprocesser 
 
Poddavsnitt 4 – En reflekterande process 
 
Poddavsnitt 5 – Följ ett innovationsinitiativ genom innovationsledningssystemets olika element, tema Process 
 
Fördjupning på temat Identifiera möjligheter och utveckla lösningar, Anders Wikström  
 
Föreläsning på temat Innovation som en lärprocess, Anders Wikström 
 
Föreläsning på temat Effektivt idéarbete, Anders Wikström  
 
Föreläsning på temat storyboarding, ett lekfullt sätt att rama in möjligheter, Anders Wikström 
 
The Innovator’s Method, Nathan Furr
 
 
Failing by design – Making the most of Intelligent Failures, Rita McGrath 
 
Better Brainstorming, Hal Gregersen 
 
Building a Culture of Experimentation, Stefan Thomke 
 
Why the Lean Start-Up Changes Everything, Steven Blank 
 
The Elements of Value, Eric Almquist, John Senior & Nicolas Bloch 

Poddavsnitt 1 – Ett systematiskt förhållningssätt 
 
Poddavsnitt 2 – Att mäta innovationsledningssystem 
 
Poddavsnitt 3 – Mätning och utvärdering 
 
Poddavsnitt 4 – Det sammanflätade innovationsledningssystemet 

Poddavsnitt 5 – Följ ett innovationsinitiativ genom innovationsledningssystemets olika element, tema System

Föreläsning på temat Kvalitetsledning i relation till innovationsledning, Anders Wikström 
 
Fördjupning på temat Mätning av innovation, Anders Wikström 
 
Film på temat att Leda och organisera för innovation, Anders Wikström 
 
Innovation & creativity, Nathan Marston 
 
The eight essentials of innovation, Marc de Joing, Nathan Marston & Erik Roth  
 
Att mäta innovation, en roadmap för bättre innovationsmätning och ökad innovationsförmåga, Anders Richtnér, Jennie Björk, Johan Frishammar, Mats Magnusson & Anna Brattström 
 
Creating Better Innovation Measurement Practices, Anders Richtnér, Anna Brattström, Johan Frishammar, Jennie Björk & Mats Magnusson 
 
Pace Layering: How Complex Systems Learn and Keep Learning, Steward Brand 

Poddavsnitt: De åtta principerna för innovationsledning

Presentationsbilder – Innovationsledningssystem

Presentationsbilder – Transformation och innovationsledning