Learning Lunch Fördjupning – Att sätta innovationsmål och planera för måluppfyllelse


Den 29:e mars träffades partnerskapet för ett fördjupande seminarietillfälle med Anders Wikström på temat att sätta innovationsmål och planera för måluppfyllelse.

Vi vet alla att tydliga mål och ett strukturerat arbete för att nå mål är avgörande för organisatorisk framgång. I arbetet med innovation och förnyelse är målarbete viktig för att skapa både tydlighet och förväntningar i organisationen. Under seminariet fick deltagarna fördjupa sig i både strategiska mål och hur man kan planera för måluppfyllelse för att skapa effekt ut i organisationen.

Seminariet varvades med teoretiska inslag såväl som praktiska, där de praktiska inslagen involverade övningar med verktyg för att formulera mål och jobba med måluppfyllelse på strategisk nivå. Seminariet berörde även hur man kan arbeta för att bryta ner strategiska mål till taktisk nivå och vidare vad det innebär för individer med olika funktioner och roller i en organisation.

Nedan finns inspelningen av denna fördjupning tillsammans med bilderna från presentationen.

I inspelningen refererar Anders till The Inner Development Goals (IDG), mer information om detta hittar du här: https://www.innerdevelopmentgoals.org/

Innovationsmål och måluppfyllese – presentation

Learning Lunch Fördjupning är ett koncept inom partnerskapet vilket lanserades under 2023. Dessa seminarietillfällen är till för de medlemmar i partnerskapet som vill fördjupa sig inom något eller några av de teman som presenteras under LOFT:s Learning Lunches var femte vecka.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *