Learning Lunch Fördjupning – Identifiera möjligheter och utveckla lösningar


en 15:e augusti träffades partnerskapet för ett fördjupande seminarietillfälle på temat identifiera möjligheter och utveckla lösningar.

Som vi alla känner till så sker innovation enligt en process, dock kan vi på förhand inte bestämma hur processen ser ut i detalj. Däremot kan vi, på en abstrakt nivå, bestämma några hållpunkter samt se till att vi säkerställer och stödjer processen utifrån dessa hållpunkter. Men vad innebär det att jobba utforskande i en process och hur har andra gjort?

Vi detta tillfälle fördjupade sig partnerskapet i processen för att åstadkomma innovation och tittade närmare på exempel från SKR och välrenommerade innovationsföretag och ställde dessa i relation till ISO-standarden. Vidare diskuterades olika förhållningssätt till processen och vilka perspektiv som behövs för att nå önskat resultat.

Nedan finns inspelningen av denna fördjupning tillsamman med Anders bilder.


Identifiera möjligheter och utveckla lösningar – presentation

Learning Lunch Fördjupning är ett koncept inom partnerskapet vilket lanserades under 2023. Dessa seminarietillfällen är till för de medlemmar i partnerskapet som vill fördjupa sig inom något eller några av de teman som presenteras under LOFT:s Learning Lunches var femte vecka.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *