Learning Lunch Fördjupning – In- och omvärldsbevakning och analys


Den 27:e oktober träffades partnerskapet för ett fördjupande seminarietillfälle på temat in- och omvärldsbevakning och analys.

För att kunna arbeta effektfullt i innovationsprocessen behöver vi insikter baserade på verkliga iakttagelser och trender. Att förstå den inre kontexten i våra organisationer samt de externa krafterna som påverkar oss är viktigt i all typ av verksamhet. Under denna fördjupning fokuserade vi på vikten av ett fungerande organisatoriskt analysarbete av de signaler som fångas upp från in- och omvärlden. En central del i analysarbetet för innovation är att skapa insikter på strukturerade sätt. Som ni säkert förstår är kopplingen till innovationsprocessen tydlig när vi följer Cooper (1988) som beskriver att det inte spelar någon roll hur väl vi genomför processen om det vi gör är baserat på felaktiga antagande (insikter) om problemet.

Under fördjupningen tog vi oss an både den interna analysen av förutsättningar för innovation samt de externa drivkrafterna i omvärlden och hur dessa spelar en viktig roll i relation till innovationsledningssystemet enligt ISO-standarden. Olika förhållningssätt till arbetet med bevakning och analys beskrevs samt vilka perspektiv som behövs för att kunna omvandla analyser till insikter för innovation.

Nedan finns inspelningen av denna fördjupning tillsamman med Anders presentation

In- och omvärldsbevakning och analys – presentation

Learning Lunch Fördjupning är ett koncept inom partnerskapet vilket lanserades under 2023. Dessa seminarietillfällen är till för de medlemmar i partnerskapet som vill fördjupa sig inom något eller några av de teman som presenteras under LOFT:s Learning Lunches var femte vecka.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *