Learning Lunch Fördjupning – In- och omvärldsbevakning & analys


Den 27:e oktober träffades partnerskapet för ett fördjupande seminarietillfälle på temat in- och omvärldsbevakning och analys.

För att kunna arbeta effektfullt i innovationsprocessen behöver vi insikter baserade på verkliga iakttagelser och trender. Att förstå den inre kontexten i våra organisationer samt de externa krafterna som påverkar oss är viktigt i all typ av verksamhet. Under denna fördjupning fokuserade vi på vikten av ett fungerande organisatoriskt analysarbete av de signaler som fångas upp från in- och omvärlden.

Under fördjupningen tog vi oss an både den interna analysen av förutsättningar för innovation samt de externa drivkrafterna i omvärlden och hur dessa spelar en viktig roll i relation till innovationsledningssystemet enligt ISO-standarden. Vidare beskrev Anders olika förhållningssätt till arbetet med bevakning och analys samt vilka perspektiv som behövs för att kunna omvandla analyser till insikter för innovation.

I presentationen lyfter Anders upp en nyhet kopplat till kommuner och krisberedskap, denna finns tillgänglig här:
https://www.ri.se/sv/berattelser/kreativitet-viktigare-an-planer-for-god-krisberedskap

Nedan finns inspelningen av denna fördjupning tillsamman med Anders presentation

In- och omvärldsbevakning och analys – presentation

Learning Lunch Fördjupning är ett koncept inom partnerskapet vilket lanserades under 2023. Dessa seminarietillfällen är till för de medlemmar i partnerskapet som vill fördjupa sig inom något eller några av de teman som presenteras under LOFT:s Learning Lunches var femte vecka.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *