Learning Lunch Fördjupning – Innovationskultur och innovationsklimat


Den 26:e april träffades partnerskapet för ett fördjupande seminarietillfälle med Anders Wikström på temat innovationskultur och innovationsklimat.

Vi vet alla att en innovationskultur och ett gynnsamt innovationsklimat är avgörande för organisatorisk framgång, alltså hur vi agerar och beter oss i vår profession påverkar våra förutsättningar för innovation. Något som lyfts under tidigare lunchtillfällen är att tydlighet och en struktur för att nå övergripande mål är viktigt för att främja innovation och förnyelse i organisationen, samtidigt vet vi att ”kultur äter strategi till frukost”. Under detta tillfälle fördjupade sig gruppen i hur man kan skapa en kultur och ett klimat som främjar innovation, samt hur man kan arbeta för att uppnå en kultur och ett klimat som stödjer innovation i organisationen.

Deltagarna utforskade olika perspektiv på innovationskultur och innovationsklimat genom såväl teoretiska som praktiska övningar med verktyg för att fördjupa förståelse av dessa på strategisk nivå. Vi vet att genom att fokusera på innovationskultur och innovationsklimat kan vi bygga en mer hållbar och konkurrenskraftig organisation.

Nedan finns inspelningen av denna fördjupning

Learning Lunch Fördjupning är ett koncept inom partnerskapet vilket lanserades under 2023. Dessa seminarietillfällen är till för de medlemmar i partnerskapet som vill fördjupa sig inom något eller några av de teman som presenteras under LOFT:s Learning Lunches var femte vecka


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *