Learning Lunch Fördjupning – Mätning av innovation


Den 29:e september träffades partnerskapet för ett fördjupande seminarietillfälle på temat mätning av innovation.

En central del i ledning och styrning är hur vi kan mäta och följa upp vårt arbete med innovation, från en tydlig avsikt till skapat värde och alla övriga ingående delar som krävs för att vara kontinuerligt utveckla sättet vi innoverar på. Det finns flera sätt att följa upp på och under denna fördjupning fokuserade vi på hur man skapar variation i mätning av innovation samt vad som är relevant att följa upp. Naturligtvis finns mätning av innovation med som en viktig pusselbit i all form av uppföljning och vi lyfte några saker att fundera på när det kommer till just mätning av innovation. Vi tog oss an både ledande mätetal samt resultatmätetal (leading och lagging) och ställde dessa i relation till både process och de andra elementen i innovationsledningssystemet enligt ISO-standarden. Vi diskuterade även olika förhållningssätt till mätning och vilka perspektiv som behövs för att kunna göra rätt saker i stället för att fokusera på att göra saker rätt.

Nedan finns inspelningen av denna fördjupning tillsamman med Anders bilder.

Mätning av innovation – presentation

Learning Lunch Fördjupning är ett koncept inom partnerskapet vilket lanserades under 2023. Dessa seminarietillfällen är till för de medlemmar i partnerskapet som vill fördjupa sig inom något eller några av de teman som presenteras under LOFT:s Learning Lunches var femte vecka.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *