Learning Lunch Fördjupning – Organisationsstruktur inkl. innovationsportfölj


Den 7:e juni träffades partnerskapet för ett fördjupande seminarietillfälle på temat organisationsstruktur inkl. innovationsportfölj.

Genom en tydlig målbild kan vi bygga en portfölj av möjligheter som kan ta oss mot den framtid som vi önskar. Men det kräver också att vi har en organisationsstruktur som stödjer vår valda strategi som vi pratat om tidigare. Ett utvecklat portföljarbete är även ett bra sätt att hantera osäkerheter i de initiativ som man startar. Under seminariet tittade vi närmare på olika sätt att bygga en portfölj samt vad som krävs av den organisatoriska strukturen. Tillfället inkluderade både teoretiska inslag, kopplingar mot ISO56002 samt reflekterande övningar i mindre grupper för att fördjupa förståelse av portföljarbete och den organisatoriska strukturens betydelse.

I klippet nämner Anders bland annat begreppet Three Horizons, detta ramverk kan man läsa mer om i Bill Sharpes bok ”Three Horizons – The patterning of Hope”.

Nedan finns inspelningen av denna fördjupning tillsamman med Anders bilder.

Organisationsstruktur inkl. innovationsportfölj presentation

Learning Lunch Fördjupning är ett koncept inom partnerskapet vilket lanserades under 2023. Dessa seminarietillfällen är till för de medlemmar i partnerskapet som vill fördjupa sig inom något eller några av de teman som presenteras under LOFT:s Learning Lunches var femte vecka.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *