Learning Lunch Fördjupning – Vision och strategi


Den 17:e februari träffades partnerskapet för ett fördjupande seminarietillfälle med Anders Wikström på temat vision och strategi för innovation och förnyelse.

Vi vet alla att en inspirerande och utmanande vision kan få både medarbetare och invånare engagerade och motiverade. I arbetet med innovation och förnyelse är riktningen mycket viktig för att samla kraft och förmåga i organisationen på ett effektivt sätt. Genom att utgå från respektive deltagande organisations vision utifrån ett innovations- och förnyelseperspektiv fördjupade sig partnerskapet i både Mintzberg och Kotter rörande strategi för att konkretisera deltagarnas respektive vägar framåt. Tillfället bjöd på både teoretiska inslag såväl som praktiska, där de praktiska inslagen skedde både inom och mellan organisationstillhörighet för ökat lärande och flera perspektiv.  

Nedan finns inspelningen av denna fördjupning.

Learning Lunch Fördjupning är ett koncept inom partnerskapet vilket lanserades under 2023. Dessa seminarietillfällen är till för de medlemmar i partnerskapet som vill fördjupa sig inom något eller några av de teman som presenteras under LOFT:s Learning Lunches var femte vecka.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *