Learning Lunch på temat ”att sätta innovationsmål och planera för måluppfyllelse”


Under vår senaste Learning Lunch fredagen den 24:e februari träffades partnerskapet för en presentation av LOFT:s Anders Wikström och gemensamma diskussioner kring området att sätta innovationsmål och planera för måluppfyllelse. En viktig del i systematiskt innovationsarbete är att sätta mål och göra en planering för hur mål skall uppnås. Som ni hört oss berätta om vid tidigare tillfällen så behöver man arbeta både målstyrande och målsökande i sin organisation, det handlar om att vara tvåhänt i sitt ledarskap och i sin planering och uppföljning. Denna Learning Lunch fokuserade på målsökande och hur man sätter mål och planerar för måluppfyllelse för något som är holistiskt värdeskapande och där man ofta ser effekterna av arbetet långt senare.

Nedan finns inspelningen av denna lunchföreläsning tillgänglig.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *