Learning Lunch på temat ”Dialog och samförstånd: Nycklar till en framgångsrik digitaliseringsstrategi”


Den 7 juni hade partnerskapet äran att få välkomna Kristian Norling forskare på Göteborgs universitet och strateg på Västra Götalandsregionen. Under denna lunch delade Kristian perspektiv kring hur strategisk dialog och samförstånd kan användas som kraftfulla verktyg för att navigera och framgångsrikt genomföra digital transformation inom offentlig sektor. Genom en kombination av teoretiska insikter och praktiska exempel belyste Kristian vikten av att skapa gemensam förståelse och strategisk riktning för att möta de utmaningar och möjligheter som digitaliseringen medför.  

Nedan finns inspelningen av denna lunchföreläsning tillgänglig:


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *