Learning Lunch på temat ”Ett vässat medlemsstöd i innovationsfrågor med SKR”.


Den 3 maj hade partnerskapet äran att få välkomna Sofia Avdeitchikova, ekon.dr. och ledningsstrateg SKR och Klas Danerlöv, samordnare innovationsfrågor, SKR. Sofia och Klas finns på avdelningen för ekonomi och styrning där bland annat SKR:s arbete med digitalisering och innovation samordnas. 


Inriktningen för SKR:s verksamhet utgår ifrån förändringar i omvärlden och behov och förutsättningar hos alla landets kommuner och regioner. Nuvarande inriktning och målbild är tydlig. Vi ska bidra till världens mest innovativa och omtänksamma välfärd. Men hur når vi dit? Vad kan och bör SKR göra och vad kan vi göra tillsammans för att möta dagens och morgondagens behov? Under lunch berättade Sofia och Klas om pågående arbete för att vässa SKR:s medlemsstöd i innovationsfrågor, testade några hypoteser på lunchens deltagare och välkomnade synpunkter och medskick i den fortsatta processen.  

Nedan finns inspelningen av denna lunchföreläsning tillgänglig:


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *