Learning Lunch på temat Framsyn, öppenhet och osäkerhet


Den 19 januari hade partnerskapet äran att välkomna Carina Sjödin, universitetsadjunkt i innovationsteknik vid Mälardalens universitet. Under lunchen delade Carina med sig av sina insikter och erfarenheter kring:

  • Varför framsyn/foresight: Förstå vikten av att se framåt och förstå varför det är kritiskt för din organisation att vara framsynt i en värld som ständigt förändras.
  • Vad gör vi idag: En genomgång av det nuläge som råder i organisationer där du kan upptäcka hur din organisation bättre kan stå rustad för framtidens utmaningar.
  • Omfamna osäkerhet: Förstå hur man kan omsätta svaga signaler till konkreta innovationspotentialer. Vikten av att utforska med öppenhet i innovationsprocesser där osäkerhet och okända faktorer också innebär en påverkan på hur vi organiserar oss i innovationsarbete.

Presentationen från lunchen
Nedan finns inspelningen av denna lunchföreläsning tillgänglig:


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *