Learning Lunch på temat ”in- och omvärldsbevakning och analys”Att förstå den inre såväl som den externa kontexten i våra organisationer är viktigt i all typ av verksamhet precis som vikten av ett fungerande analysarbete av de signaler som fångas upp från in- och omvärlden till organisationen. En central del i analysarbetet för innovation är att skapa insikter för innovation, under lunchen den 6:e oktober gavs exempel på strukturerade sätt av insiktsarbete.

Kopplingen till innovationsprocessen blir tydlig när vi följer Cooper (1988) som beskriver att det inte spelar någon roll hur väl vi genomför processen om det vi gör är baserat på felaktiga antagande (insikter) om problemet.

Nedan finns inspelningen av denna lunchföreläsning tillgänglig:


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *