Learning Lunch på temat ”innovationskultur och innovationsklimat”


Under vår senaste Learning Lunch fredagen den 31:e mars belyste Carl Heath och Anders Wikström i ett samtal en av de åtta principerna för innovationsledning. En princip som handlar om kultur och kulturdimensionerna av ledning och styrning för innovation och förnyelse. Två begrepp definierades som är viktiga för ämnet – innovationsklimat och innovationskultur. Deltagarna fick lyssna till hur dessa begrepp relaterar till varandra och vad de betyder. Anders & Carl belyste vidare olika strategier och metoder för att stärka förutsättningarna för innovation.

Under de påföljande gruppdiskussionerna fick deltagarna fördjupa sig vidare inom ämnet och diskutera vad som skulle vara värdefulla aspekter att plocka med sig till den egna organisationen för att skapa bättre förutsättningar för innovation och förnyelse.

Nedan finns inspelningen av denna lunchföreläsning tillgänglig.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *