Learning Lunch på temat ”kommunikation om innovationsaktiviteter”Genom kommunikation skapas förståelse, engagemang och delaktighet i innovationsarbetet. Att förstå vad innovation innebär för varje medarbetare i den roll de har i organisationen är en grundförutsättning för att åstadkomma engagemang på individnivå. Men det påverkar även individens kontroll över sin situation samt skapar självförtroende. Att kommunicera kontinuerligt och uthålligt blir därför en viktig aspekt i att få innovationsarbetet att ge resultat i form av nytt värdeskapande eller värdeskapande på nytt sätt. På lunchen den 10:e november belyste partnerskapet vikten av kommunikation utifrån vad, varför, när, hur, vem och med vilka innovationsarbetet genomförs.

Nedan finns inspelningen av denna lunchföreläsning tillgänglig:


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *