Learning Lunch på temat ”När AI utmanar ledarskapet”.


Den 27:e mars hade partnerskapet äran att välkomna Nicolette Lakemond, professor i industriell organisation och Gunnar Holmberg, adjungerad professor vid avdelningen för Projekt, innovationer och entreprenörskap vid Linköpings universitet. 

Genom insikter från Nicolette och Gunnar diskuterades de utmaningar och möjligheter som AI för med sig. Med stor kraft följer stort ansvar. Hur vi leder våra organisationer och styr våra resurser kommer att avgöra om vi navigerar mot en framtid präglad av innovation eller stagnation. Under lunchen utforskade partnerskapet ledarskapets avgörande roll i att främja en positiv användning av AI.

Nedan finns inspelningen av denna lunchföreläsning tillgänglig:


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *