Learning Lunch på temat vision och strategi


Baserat på den behovsinventering som genomfördes under 2022 bland deltagande partnerkommun kommer partnerskapet under 2023 att fokusera sina Learning Lunches på de utmaningar som identifierats. Partnerskapet inledde året den 20/1 med en lunch på temat vision och strategi med LOFT:s egna Anders Wikström.

Vi vet alla att en inspirerande och utmanande vision kan få både medarbetare och invånare engagerade och motiverade. I arbetet med innovation och förnyelse är riktningen mycket viktig för att samla kraft och förmåga i organisationen på ett effektivt sätt. Genom att förstå vad en innovationsvision är och varför strategin är central behandlade lunchen just innovationsvision och strategi. Under lunchen lyfte Anders även ett antal centrala begrepp och definitioner som kan hjälpa att navigera innovation i den egna organisationen.

Nedan finns inspelningen av denna lunchföreläsning tillsammans med bilderna från presentationen.

Vision och strategi – presentationLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *