LOFT bidrar med metoder för förnyelse


Kommunledningspartnerskapet LOFT är glada över att kunna dela med oss av ett av våra nya workshopmaterial, som utvecklades och prövades tillsammans med medverkande sex kommuner i LOFT tillsammans med RISE och Mälardalens Universitet under en tvådagars workshop på Lindholmen i Göteborg. Vi vill skapa ett verktyg som gör det möjligt för kommuner att på egen hand arbeta med deras förnyelsearbete, samtidigt som de får möjlighet att samarbeta med varandra. Genom att använda mallen, som bygger på de åtta principerna för innovationsledning inom ISO 56002, kan kommuner genomföra en strukturerad process för att utforska olika möjligheter till förnyelse och utveckling.

Resultaten från workshopen var riktigt fina. Vi såg hur kommunerna kunde arbeta tillsammans, hjälpa varandra och lära av varandra. Genom att ha en samskapande workshop kunde kommunerna själva äga deras egen process i deras utvecklingsarbete, samtidigt som de fick stöd av forskare, experter och varandra. Workshopmaterialet blev ett värdefullt verktyg som hjälpte kommunerna att fokusera på att utforska nya idéer och strategier. Efter workshopen har materialet kunnat användas i den operativa verksamheten i flera kommuner.

Det är också glädjande att se hur resultatet av projektet kan komma en bredare målgrupp till nytta. Genom att erbjuda detta workshopmaterial kan vi nu från LOFT inspirera också andra kommuner och organisationer att organisera arbetet för förnyelse och transformation. Vi hoppas att detta verktyg kan inspirera fler att ta initiativ till innovativt arbete och tillsammans skapa en mer hållbar och effektiv offentlig sektor.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *