LOFT Learning Lunch


LOFT Learning Lunch är ett koncept och en del i en kommunlednings kontinuerliga omvärldsbevakning och livslånga lärande. Omvärldsbevakning är något som alla organisationer står i allt större behov av, men som ofta kan vara svårt att organisera och prioritera. Med Learning Lunch får kommunledningen kontinuerlig omvärldsbevakning av RISE genom en kortare lunchföreläsning med påföljande samtal. Dessa spelas in, och finns tillgängliga här i efterhand.

En introduktion till kommunledningspartnerskapet LOFT
Kvalitetsledning i relation till innovationsledning
Självledarskap – en förutsättning för att kunna leda andra
Kultur för innovation
Att gå tillbaka till jobbet
Tillitsbaserat ledarskap och innovationsledning
Den tredje arbetsplatsen
Omvärldsanalys och omvärldsbevakning
Förbättring och förnyelse
Temperaturmätning av innovationskraften i offentlig sektor
Ett samtal om komplexitet
Innovationsarbete som ledarskapsverktyg
Ett välfärdens skunk works
Agilt arbete utifrån ett ekonomi- och budgetperspektiv
Utblick 2022
Vinnovas uppdrag inom offentlig sektors förnyelse och transformation
Transformation och förnyelse
Vision och strategi
Att sätta innovationsmål och planera för måluppfyllelse
Innovationskultur och innovationsklimat

Organisationsstruktur inkl. innovationsportfölj

Identifiera möjligheter och utveckla lösningar

Mätning av innovation

In- och omvärldsbevakning och analys

Kommunikation om innovationsaktiviteter

Utblick 2024
Att leda för innovation på Sveriges Riksbank
Utblick 2023 – Vår turbulenta värld
Learning Lunch Fördjupning – vision och strategi
Learning Lunch Fördjupning – att sätta innovationsmål och planera för måluppfyllelse
Learning Lunch Fördjupning – innovationskultur och innovationsklimat
Learning Lunch Fördjupning – organisationsstruktur inkl. innovationsportfölj
Learning Lunch Fördjupning – Identifiera möjligheter och utveckla lösningar
Learning Lunch Fördjupning – Mätning av innovation
Learning Lunch Fördjupning – In- och omvärldsbevakning och analys
Learning Lunch Fördjupning – Kommunikation om innovationsaktiviteter
Framsyn, öppenhet och osäkerhet
När AI utmanar ledarskapet