LOFT metodmaterial kring innovationskultur och innovationsklimat


Kommunledningspartnerskapet LOFT är glada att kunna dela med oss av ett metodmaterial utvecklat för arbete med innovationskultur och innovationsklimat. Materialet har utvecklats och prövats tillsammans med partnerskapets sex medverkande kommuner tillsammans med RISE och Mälardalens universitet under en tvådagars konferens i Kungbacka under maj månad. Som en förberedelse inför denna träff har partnerskapet även genom en lunch och fördjupning fokuserat på samma tema. Denna lunch och fördjupning finns tillgängliga nedan.

Instruktion till ”Mall-innovationsklimat och innovationskultur”
På mallen finns flera olika delar som både fungerar som inspiration och källa till information samt en viktig del högst upp på mallen där siffrorna 1-5 står. Där är det meningen att era nuvarande förutsättningar beskrivs kortfattat utifrån en analys av nuläget. Analysen kan genomföras genom en ”innovationsdialog” med fokus på ”Kultur för kreativitet och genomförande” som är en av principerna i ISO56000. Genom att förstå ert nuläge har ni lättare att diskutera de olika områdena som är beskrivna på mallen.

Utifrån nuläget kan ni genomföra en övning i att skapa insikter, alltså försöka svara på frågan ”vad innebär nuläget för oss” i relation till den transformation som ni vill/förväntas genomföra för att svara upp mot omvärldsförändringar eller en förnyelse/transformation i invärlden. Denna del är alltså väldigt kontext-beroende och det underlättar om ni har en omvärlds- och invärldsanalys som grund i era antaganden för att komma fram till insikter som påverkar er i grunden.

Till vänster finns tre korta stycken som berör ”Frihet”, ”Utmaning” och ”Risktagande”. Dessa tre områden är kopplade till innovationsklimat och är baserade på forskning inom organisatoriska förutsättningar för innovation, de kallas dimensioner och är 10 enligt Göran Ekvall (1998). Just dessa tre utvalda har visats sig vara avgörande för organisationer på 2020-talet för att åstadkomma förnyelse och innovation. Det kan grunda sig i att de är avgörande för hur man kan arbeta i enlighet med Cynefin-ramverket som Snowden utvecklat (2007).

De fem rutorna i botten/sidorna på mallen utgör inspiration och lite fakta i hur man kan tolka och använda kultur/klimat i sin organisation. Använd dessa som just inspiration och relatera till era egna organisatoriska förutsättningar.

Kom ihåg skillnaden mellan kultur och klimat och börja gärna med att påverka era beteenden och attityder i organisationen, här är ledarskapet viktigt som föregångare och förebilder.

Använd mallen som underlag där ni kan fånga upp era tankar och idéer rörande hur ni behöver agera och förhålla er till varandra och det som sker både i omvärlden och i invärlden.

Lycka till önskar teamet vid LOFT!


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *