LOFT Partnerskapsdagar i Kungsbacka


Förra veckan, den 15-16 maj 2023, genomförde vi Partnerskapsdagar i partnerskapet LOFT, på västkusten och i Kungsbacka. Denna tvådagarsworkshop blev en dynamisk arena för samverkan, insikt och lärande.

Målet för Partnerskapsdagarna var att fokusera på förnyelse inom HR och att granska den angelägna frågan om innovationskultur och innovationsklimat. En viktig insikt från vårt arbete är att samverkan kring dessa frågor är avgörande för kommuners förmåga till förnyelse och transformation. Genom att dela insikter och erfarenheter mellan kommuner och mellan forskning och praktik, kan vi bättre förstå och möta de utmaningar vi står inför i vår snabbt föränderliga värld.

Vi startade Partnerskapsdagarna med en gemensam lunch på Kulturhuset Fyren i centrala Kungsbacka, följt av en introduktion och diskussion i Kungsbacka kommuns exporum Kungsbacka Live!. Samtalen mellan Malin Aronsson, kommundirektör, Lisa Andersson, kommunstyrelsens ordförande, och Anneli Skoglund, utvecklingschef, lyfte frågor kopplade till relationen mellan politik och tjänstemän i arbetet med innovation och förnyelse. Samtalet gav uttryck för den komplexitet som finns och de behov verksamheter har i politiskt styrda organisationer.

En av höjdpunkterna under Partnerskapsdagarna var sessionerna om innovationskultur och innovationsklimat i kommuner, utifrån ett lednings- och styrningsperspektiv, samt ett HR-perspektiv. Samtal och fördjupade diskussioner om hur vi kan forma en mer innovationsinriktad kultur inom kommunal sektor präglade dagarna.

Dagarna avslutades med en en inblick i Kungsbacka kommuns aktivitetsbaserade arbetssätt genom ett studiebesök till Stadshuset. Denna upplevelsebaserade erfarenhet belyste hur en kommun kan omforma sin arbetsstruktur för att stödja innovation och verksamhetsutveckling.

Partnerskapsdagarna har visat på hur denna typ av samverkan mellan kommuner, genom partnerskap som LOFT, är värdeskapande. Genom att dela våra utmaningar och goda berättelser, och ta del av forskning, skapas bättre förutsättningar för att lära och utvecklas.

Stort tack till alla ni som deltog och bidrog till att göra dessa Partnerskapsdagar till två dagar fyllda av kunskap! Ett särskilt tack till Kungsbacka kommun för att de var så generösa värdar och delade med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Nästa partnerskapsdagar är i Lidingö Stad, då på temat kommunikation.

/Amanda, Anders & Carl


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *