Nya rapporter från LOFT


Nu presenterar kommunledningspartnerskapet LOFT sina första rapporter. Kunskapsöversikten ”Ledning och styrning för innovation och förnyelse” samt tillhörande analys och rekommendationer, ”Insikter – Ledning och styrning för innovation och förnyelse”.

Dessa rapporter syftar till att bidra till ökad kunskap om innovationsledning och förnyelse hos offentliga aktörer, med fokus på kommunledningar. De har tagits fram inom ramen för kommunledningspartnerskapet LOFT – Leda och Organisera för Förnyelse och Transformation där deltagande partners RISE, Mälardalens universitet, Enköping, Knivsta, Kungsbacka, Lidingö, Skellefteå och Strängnäs har medverkat i rapporterna.

Rapporterna bygger på tidigare forskning och tillämpad forskning inom RISE och MDU, samt ett forskningsarbete under 2021 och 2022 i vilket över 60 tjänstepersoner och politiker har intervjuats i medverkande kommuner.

Ta del av rapporterna här.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *