Om LOFT


Leda och organisera för förnyelse och transformation

För att medborgare ska kunna erbjudas väl utformade och hållbara offentliga tjänster i en föränderlig värld, är kommuners förmåga till förnyelse och transformation grundläggande. LOFT är ett partnerskap där kommunledningar tillsammans utvecklar ny kunskap, testar processer och system samt får tillgång till omvärldsanalys och medverkar i forskning. Med ett ökat behov av kunskap, förnyelse och innovationer för att skapa ett hållbart samhälle står kommuner och regioner inför många utmaningar. I utvecklingen av förmågan att i kommunen leda, styra och bedriva innovations- och transformationsarbete finns kontinuerligt behov av att såväl öka kunskapen som att dra nytta av och lära från vad andra aktörer och länder redan gjort och gör på området.   

I partnerskapet LOFT deltar kommunledningar från olika delar av Sverige för att tillsammans fördjupa sin kunskap inom ledning och styrning av förnyelse och transformation. Kommunledningarna som deltar skapar ett berikande partnerskap och bildar tillsammans ett växande kompetensnätverk som påskyndar och bidrar till utveckling. Partnerskapet drivs av forskare på RISE och Mälardalens Universitet och består av tre huvudsakliga delar: forsknings- och innovationsprojekt, omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte samt särskilda insatser riktade mot enskilda partners. Genom partnerskapet får kommunledningar tillgång till RISE och Mälardalens Universitets breda kompetens inom flertalet relevanta områden, som processer, transformation och innovation, teknologier, framtidsanalys, deltagarcentrerad design, interaktion, dataanalys och öppna lösningar som bygger på standarder. 

I partnerskapet ingår idag RISE, Mälardalens Universitet, Enköping, Knivsta, Kungsbacka, Lidingö, Skellefteå, Strängnäs och Luleå.