Podden Loft 11 – Att planera för idétid


Idétid för innovationsledning är temat för detta poddavsnitt för att främja framåtblickande och nyskapande lösningar inom kommuner och offentlig verksamhet. Genom att avsätta specifik tid för kreativitet och idéutveckling, banas vägen för nya tankesätt och möjligheter som kan driva utvecklingen framåt. Det är viktigt att fokusera såväl på organisationens tid som individens tid, eftersom det är genom individen som innovation ofta tar sin början. Genom att skapa en balans mellan individens tid och organisationens tid, och genom att planera och prioritera nyskapande aktiviteter, kan vi skapa de bästa förutsättningarna för innovation. Ett genomtänkt tillvägagångssätt och en inkluderande planering är essentiella för att säkerställa att alla nivåer inom organisationen är engagerade och motiverade att tänka utanför boxen. Detta i sin tur bidrar till att utveckla hållbara och effektiva lösningar som gagnar både medborgare och samhälle.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *