Podden Loft – 21 – ett systematiskt förhållningssätt


Detta poddavsnitt belyser vikten av att förstå och implementera ett systematiskt tillvägagångssätt för innovationsledning, särskilt inom offentlig sektor. En utgångspunkt i diskussionen i avsnittet är konceptet om två system: System 1 och System 2. System 1 representerar den dagliga verksamheten inom en organisation, där fokus ligger på att skapa värde och hantera nuvarande processer. Å andra sidan, System 2 är innovationsledningssystemet som syftar till att skapa framtida värde genom att förnya och transformera den befintliga verksamheten. Denna dualitet, känd som ambidexteritet, är avgörande för att en organisation ska kunna balansera effektivt arbete i nutid samtidigt som man utforskar nya möjligheter för framtiden.

En viktig aspekt som lyfts fram är hur dessa två system är tätt sammankopplade. Utmaningar och möjligheter identifierade i System 1 kan matas in i System 2 för experimentell utforskning, vilket kan resultera i innovativa lösningar som sedan kan implementeras tillbaka i System 1. Denna återkopplingsslinga är grundläggande för att skapa ett effektivt innovationsledningssystem.

En annan central punkt är vikten av en systemnivåstrategi. För att uppnå systemiska effekter krävs det en samlad förståelse och strategi för både inkrementellt förbättringsarbete och för förnyelse och transformation. Detta innebär att organisationer måste utveckla en djupare förståelse för hur de olika delarna av ett innovationsledningssystem samverkar och hur de gemensamt bidrar till att uppnå organisationens övergripande mål.

Podden belyser också betydelsen av att organisera innovation på systemnivå. Det finns olika sätt att göra detta på, och det finns ingen universell lösning. Vissa organisationer integrerar kvalitet och utveckling, medan andra skapar separata enheter för kvalitetsstyrning och innovation. Det rätta valet beror på den specifika kontexten och behoven i varje organisation.

En nyckel till framgång i detta arbete är förmågan att använda utvärderingsmetoder på systemnivå för att ständigt förbättra och anpassa innovationsledningssystemet. Metoder som Plan-do-check-act eller Plan-do-study-act är centrala för att säkerställa att innovationsinitiativen fortsätter att utvecklas och anpassas till organisationens föränderliga behov.

Sammanfattningsvis, genom att anamma ett systemperspektiv på innovation, kan organisationer bättre hantera nuvarande utmaningar samtidigt som de utforskar och implementerar nya lösningar för framtiden. Detta tillvägagångssätt kräver en holistisk förståelse för hur olika delar av ett system samverkar, samt ett strategiskt och kontinuerligt förbättringsarbete på systemnivå.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *