Podden Loft – 23 – Mätning och utvärdering


I det här poddavsnittet fortsätter vi att resonera kring mätning och utvärdering av innovationsledningsystem, men tar oss an ett lite bredare perspektiv. Ett välorganiserat innovationsledningssystem är avgörande för att säkerställa att systemet levererar önskad effekt. Detta inbegriper att organisera och strukturera utvärderingsarbetet på ett sätt som både identifierar hinder och stärker systemets olika delar.

För att åstadkomma detta behöver man skapa effektiva sätt för att kunna utvärdera innovation på systemnivå, och rimliga indikatorer för att balansera förståelsen för processerna och deras utfall. Det finns här inte ett rätt sätt, utan utvärderingsprocessen bör anpassas efter varje enskild organisations unika behov och kontext, vilket inkluderar interna och externa faktorer som påverkar innovationskapaciteten. Detta innebär att det inte finns en universell checklista för att skapa ett effektivt innovationsledningssystem, utan snarare en kontextberoende strategi som kräver anpassning.

Vi diskuterar också behovet av att definiera vilka frågeställningar som är mest relevanta för att bedöma och förbättra ett innovationsledningssystem. Detta inkluderar att förstå den omgivande kontexten, bedöma ledarskapets engagemang och effektiviteten i att identifiera möjligheter och risker. Vi resonerar också om mindre organisationers förutsättningar, och att också de med begränsade resurser kan skapa effektiva utvärderingsprocesser genom att fokusera på kärnfrågor och områden som kräver uppmärksamhet.

Sammanfattningsvis betonar podden vikten av att skapa ett anpassningsbart och effektivt innovationsledningssystem som tar hänsyn till den unika kontexten inom varje organisation. Genom att fokusera på relevanta utvärderingsmetoder och kontinuerligt lärande, kan organisationer effektivt hantera och förbättra sina innovationsprocesser.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *