Podden Loft – 28 – Programmerat perspektiv del 3 planering


Detta är det tredje av sex avsnitt i podden LOFT med Carl Heath och Anders Wikström som handlar om att utforska och beskriva ett innovationsinitiativ. I detta avsnitt berättar Carl om ett pågående innovationsinitiativ utifrån innovationsledningssystemets sex element och där detta avsnitt fördjupar sig i elementet planering. Anders ställer frågor och fördjupar perspektiv på Carls berättelse. Syftet med dessa avsnitt är att genom ett case eller exempel fördjupa förståelsen för innovationsledningssystemets element, sett utifrån perspektivet av ett enskilt initiativ. Dessa avsnitt kan lyssnas på som en serie, eller tillsammans med respektive tidigare element.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *