Podden LOFT – 6 – Att leda i nya hjulspår


Förnyelse och innovation är centrala teman inom ledarskap, särskilt när det gäller att utmana vedertagna sanningar. I detta sammanhang framhålls vikten av att ifrågasätta det etablerade och skapa nya möjligheter för organisationen.

Ett intressant koncept som diskuteras är ”default-läget”, det vill säga det invanda sättet att göra saker på. För att uppnå verklig förnyelse måste vi ofta bryta ur detta default-läge och våga tänka och agera annorlunda. Det kan innebära att vi måste lämna den invanda vägen för att utforska nya riktningar och möjligheter. I detta sammanhang blir det också viktigt att inte bara tänka om vad vi gör, utan kanske också vart vi är på väg.

En modell som presenteras för att hantera denna utmaning är den så kallade ”3box-modellen”, utvecklad av Vijay Govindarajan. Modellen hjälper till att sortera organisationens aktiviteter i tre kategorier: nutid, dåtid och framtid. Genom att kategorisera och prioritera dessa aktiviteter kan organisationen bättre fokusera på det som är mest relevant för dess framtid.

För att lyckas med förnyelse krävs också mod. Detta mod handlar inte bara om att våga pröva nya saker, utan också om att acceptera osäkerhet och visa sårbarhet. När ledare vågar visa sin sårbarhet och okunskap bygger det tillit inom organisationen. Detta är särskilt viktigt när organisationen befinner sig i förändring, då ledarna inte alltid har alla svaren.

I diskussionen lyfts också fram vikten av att ha en öppen dialog mellan olika delar av organisationen, särskilt mellan tjänstemän och politiker. För att uppnå framgångsrik förnyelse i en politiskt styrd organisation behöver både tjänstemän och politiker vara engagerade i processen.

Slutligen betonas vikten av att ledare ständigt utmanar sig själva och sina organisationer. Genom att ständigt ifrågasätta och söka nya perspektiv kan organisationen bli mer innovativ och framgångsrik.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *