Podden LOFT – 7 – ledarskap, risk och misslyckande


När vi pratar om ledarskap i samband med innovation blir det oundvikligt att också diskutera misslyckanden. Att driva innovation innebär nämligen ofta att man utforskar okänd mark, och med det kommer risken för misstag. Men det är just i dessa misslyckanden som de största lärdomarna ofta gömmer sig. Att kunna leda och hantera en högre grad av misslyckanden blir därmed centralt i ett effektivt innovationsledarskap.

När man ger sig in på okänd mark, till exempel genom att testa en ny metod eller produkt, är risken för misslyckande naturligt högre. Det är likt barnets första försök att cykla. Första gången kanske man faller, men med tiden blir man skickligare. I innovationsarbetet befinner vi oss ofta i början av denna ”cykelresa”. Vägen framåt är inte rak, och de första stegen kan leda i oväntade riktningar.

Men det är viktigt att skilja på att ”inte lyckas” och att ”misslyckas”. Bara för att man inte når sitt mål direkt betyder det inte att man har misslyckats. I själva verket är det ofta i de projekt som inte når hela vägen som de mest värdefulla insikterna finns. När vi pratar om innovation handlar det därför mer om att se dessa tillfällen som lärdomar snarare än som misslyckanden.

Detta kräver dock en förändrad syn på ledarskap. I traditionella organisationer är framgång ofta det enda som uppmärksammas, medan misslyckanden sopas under mattan. Men i en innovativ organisation måste även misslyckanden uppmärksammas, analyseras och firas. Genom att göra detta skapar man en kultur där medarbetare känner sig trygga att ta risker och testa nya saker.

En annan viktig aspekt av detta är psykologisk trygghet. Amy C. Edmonson, en forskare inom området, menar att psykologisk trygghet är avgörande för att skapa en miljö där medarbetare vågar ta risker och dela med sig av sina misstag. Detta kräver ett ledarskap som uppmuntrar till ifrågasättande och som inte straffar medarbetare för att de begår misstag.

Men att skapa denna typ av kultur är inte lätt. Det kräver att ledare själva är medvetna om sina beteenden och hur de påverkar medarbetarna. Det kräver också en ständig dialog mellan ledning och medarbetare, och i politiskt styrda organisationer även mellan politiker och tjänstemän.

Sammanfattningsvis kan man säga att ledarskap inom innovation inte bara handlar om att driva fram nya idéer, utan också om att skapa en kultur där misslyckanden ses som värdefulla lärdomar. Detta kräver en förändrad syn på ledarskap, där psykologisk trygghet och öppenhet prioriteras.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *