Rapporter och material


På denna webbsida presenteras rapporter och material som skapats i kommunledningspartnerskapet LOFT. materialet syftar till att dela kunskap från projektet till andra offentliga aktörer i Sverige om innovationsledning, förnyelse och transformation.

Material – mall för arbete med innovationskultur och innovationsklimat (2023)

LOFT-kommunerna, tillsammans med RISE och Mälardalens Universitet, har utvecklat ett workshopmaterial som kan användas för att stödja arbetet kring innovationskultur och innovationsklimat. Denna mall bygger på principen ”kultur för kreativitet och genomförande”, en av principerna i ISO 56000 och ger vid sidan av inspiration en flexibel yta för att utforska nuläget samt önskat läge när det kommer till innovationsklimat och innovationskultur i en organisation.

Material – mall för utveckling av förnyelse (2023)

LOFT-kommunerna, tillsammans med RISE och Mälardalens Universitet, har utvecklat ett workshopmaterial som kan användas för att stödja ett systematiskt förnyelsearbete i en kommun. Denna mall bygger på de åtta principerna för innovationsledning inom ISO 56002 och ger en strukturerad ram för att utforska önskat läge och strategiska vägar för att nå dit. Genom att utgå från en noggrann analys av det befintliga läget kan kommunen identifiera områden för förbättring och innovation. Genom att sedan använda workshopmallen kan man säkerställa en systematisk och strukturerad process för att utforska dessa områden och utveckla lämpliga strategier för att uppnå önskad förändring. Mallen är ett värdefullt verktyg för kommunledare och andra som vill driva innovation och förnyelse i sin organisation.

Ledning och styrning för innovation och förnyelse (2022)

Denna rapport är en introducerande kunskapsöversikt för innovationsledning och förnyelse för offentliga aktörer med fokus på kommunledningar. Den har tagits fram inom ramen för kommunledningspartnerskapet LOFT – Leda och Organisera för Förnyelse och Transformation, i vilket RISE, Mälardalens universitet, Enköping, Knivsta, Kungsbacka, Lidingö, Skellefteå och Strängnäs medverkat i rapporten.

Rapporten bygger på tidigare forskning och tillämpad forskning inom RISE och MDU, samt ett forskningsarbete under 2021 och 2022 i vilket över 60 tjänstepersoner och politiker har intervjuats i medverkande kommuner.

Insikter – Ledning och styrning för innovation och förnyelse (2022)

Denna rapport är del två till tidigare kunskapsöversikt för innovationsledning och förnyelse för offentliga aktörer med fokus på kommunledningar. Rapporten innehåller övergripande insikter som identifierats vid en analys av kommunledningars innovationsledningsförmåga, där utgångspunkten har varit de åtta principer för innovationsledning som beskrivits i kunskapsöversikten. Den har tagits fram inom ramen för kommunledningspartnerskapet LOFT – Leda och Organisera för Förnyelse och Transformation, i vilket RISE, Mälardalens universitet, Enköping, Knivsta, Kungsbacka, Lidingö, Skellefteå och Strängnäs medverkat i rapporten.

Rapporten bygger på tidigare forskning och tillämpad forskning inom RISE och MDU, samt ett forskningsarbete under 2021 och 2022 i vilket över 60 tjänstepersoner och politiker har intervjuats i medverkande kommuner.