Learning Lunch på temat ”Att leda för innovation på Sveriges Riksbank”.


Den 23:e februari hade partnerskapet äran att välkomna Pether Burvall (controller) Annika Thoresson & Oscar Sellhed (innovationsledare) på Sveriges Riksbank, för ett samtal kring deras arbete med att möta behoven av förnyelse och innovation.  
 
Under samtalet gav Pether, Annika och Oscar bakgrunden till Riksbankens arbete, vilka behov de har identifierat inom organisationen samt hur de balanserar att arbeta målstyrande med befintlig verksamhet samtidigt som de strävar efter innovation och förnyelse. Pether, Annika & Oscar delade även med sig av vilka områden de ser störst behov av förnyelse och innovation inom i sin verksamhet, med fokus på varför dessa områden är prioriterade för Riksbanken.

Vidare fick partnerskapet hör mer deras process för att ta fram en strategi, genom en deltagarcentrerad metodik, vilka lärdomar de dragit från denna process samt hur planen ser ut för att omsätta strategin i operativt arbete. 

Nedan finns inspelningen av denna lunchföreläsning tillgänglig:


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *