Learning Lunch Fördjupning – Kommunikation om innovationsaktiviteter


Den 9:e februari träffades partnerskapet för ett fördjupande seminarietillfälle på temat kommunikation om innovationsaktiviteter.

Från avsikt till värde, så ser innovationsprocessen ut enligt ISO56002, men hur skapar vi både förståelse för innovation i våra organisationer samt en gemensam syn på vad innovation betyder? Vi vet att kommunikation skapar förståelse, engagemang och delaktighet i innovationsarbetet. Men för att förstå vad innovation betyder för varje medarbetare i den roll de har i organisationen krävs en tydlig strategi som stöds av rätt verktyg, metoder och processer. En strategi där människor får en känsla av sammanhang och har rätt förutsättningar, kunskaper och förmågor. Först då påverkar vi individens kontroll över dennes situation samt skapar självförtroende. Kommunikation blir därför en viktig aspekt i att få innovationsarbetet att ge resultat i form av nytt värdeskapande eller värdeskapande på nytt sätt. På denna fördjupning belystes vikten av kommunikation utifrån vad, varför, när, hur, vem och med vilka innovationsarbetet genomförs.

Under tillfället fördjupade vi oss både i det organisatoriska perspektivet såväl som individens och hur kommunikation spelar en viktig roll i relation till innovationsledningssystemet enligt ISO-standarden. Vi beskrev även förhållningssätt för kommunikation samt vilka perspektiv som behövs för att kunna fånga värdet av kommunikation om innovationsaktiviteter.

Nedan finns inspelningen av denna fördjupning tillsamman med Anders presentation samt det case grupperna diskuterade under påföljande samtal.

Kommunikation om innovationsaktiviteter – presentation

Case – Ett innovationsinitiativs resa genom en kommunal organisation

Learning Lunch Fördjupning är ett koncept inom partnerskapet vilket lanserades under 2023. Dessa seminarietillfällen är till för de medlemmar i partnerskapet som vill fördjupa sig inom något eller några av de teman som presenteras under LOFT:s Learning Lunches var femte vecka.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *